Senzillesa

El model PIO es construeix al voltant de la senzillesa i d’una pregunta clau i efectiva que qualsevol organització pública o privada que desenvolupa, gestiona o dirigeix un projecte on hi ha dades i sistemes d’IA pot entendre fàcilment: Ho hem fet? 

El model PIO parteix de la idea que una de les avaluacions més importants que poden fer les organitzacions públiques o privades té a veure en com utilitzen les dades i els sistemes d’IA. Tant si les organitzacions prenen decisions que són percebudes (internament i externament) com molt bones o molt dolentes, aquestes s’han d’assegurar, cada vegada més, que el que decideixen sigui coherent amb uns principis ètics del context, i que això es comuniqui amb claredat i s’implementi de la manera més correcta possible.

En aquest sentit, partint d’una perspectiva de responsabilitat social organitzativa, es proposa la utilització d’un model que es pot utilitzar en qualsevol fase del cicle de vida de les dades i sistemes d’IA. Això significa que és aplicable en el disseny i modelització, incloent-hi planificació, recollida de dades i construcció de models; en el desenvolupament i validació, incloent-hi formació de models i proves; i en el desplegament, seguiment i perfeccionament, incloent-hi en la resolució de problemes.