Risc alt – 9

El vostre sistema es utilitzat en matèria de migració, asil i control de fronteres per les autoritats públiques mitjançant eines com el polígraf o similars per avaluar riscos (en la seguretat, sanitat i migració irregular), sol·licituds (d’asil, visat, permís de residència i reclamacions) o detectar, reconèixer o identificar persones (excepte, la verificació de documents de viatge)?