Risc alt – 8

El vostre sistema és utilitzat en l’àmbit jurídic per part de les autoritats policials, agències, administracions o institucions per tal d’avaluar els riscos que té una persona de ser víctima d’infraccions penals; en l’ús de polígrafs o eines semblants; avaluar les proves usades durant les investigacions; o avaluar les probabilitats de delinquir o reincidir, més enllà de l’elaboració de perfils?