Risc alt – 7

El vostre sistema és utilitzat per entitats, públiques o privades, les quals presten serveis essencial (per exemple  un sistema que determini quines persones podran beneficiar-se d’ajudes econòmiques públiques o bé, de la seva admissió a programes socials d’entitats privades)?