Risc alt – 4

El vostre sistema s’utilitza per les Administracions públiques per gestionar i explotar infraestructures crítiques, trànsit en temps real o subministrament de gas, aigua, calefacció o electricitat?