Risc alt – 2

El vostre sistema d’IA és un producte, o es tracta d’un component de seguretat d’un producte, que ha de ser sotmès a una avaluació de conformitat per tercers abans de poder ser comercialitzada o posada en servei d’acord amb la normativa europea continguda a l’Annex I de la IA Act?