Prohibit – 7

Sistemes de categorització biomètrica que categoritzen individualment a persones físiques a partir de llurs dades biomètriques per a deduir o inferir la seva raça, opinions polítiques, afiliació sindical, creences religioses o filosòfiques, vida sexual o orientació sexual.