Prohibit – 5

Sistemes d’IA que creen o amplien les bases de dades de reconeixement facial mitjançant l’abocament no selectiu d’imatges facials d’internet o gravacions de càmeres de videovigilància.