Prohibit – 4

Sistemes d’IA que duen a terme avaluació de riscos de persones físiques amb el fi d’avaluar o predir el risc que una persona cometi un delicte basat únicament en l’elaboració de perfils, avaluació dels seus trets i característiques de personalitat.