Benvingut

Model d’autoavaluació PIO

Per portar a terme el model d’autoavaluació PIO s’ha de respondre de manera afirmativa o negativa a una sèrie d’Indicadors / Observables basats en 7 principis ètics considerats fonamentals per diferents organismes internacionals: (1) la transparència i explicabilitat, (2) la justícia i equitat, (3) la seguretat i no maleficència, (4) la responsabilitat i retiment de comptes, (5) la privacitat, (6) l’autonomia, i (7) la sostenibilitat.

Podeu triar una autoavaluació ràpida de posició responent si o no, o bé realitzar una autoavaluació completa on s’han d’incloure una justificació sintètica sobre les vostres respostes afirmatives o negatives. També existeix la possibilitat de que la pregunta no sigui aplicable.

Una vegada hagueu contestat a totes les preguntes podreu visualitzar els resultats obtinguts per cada principi i generar una insígnia ètica. Si realitzeu l’autoavaluació completa, juntament amb els resultats obtinguts i la insignia ètica, també podreu rebre recomanacions específiques de millora.