Legal

Els catàlegs serveixen com a eina per localitzar i conèixer contingut específic que inclou el Model PIO. El present catàleg conté les normes jurídiques en les que s’han inspirat les preguntes del Model PIO. Així mateix, s’enumeren textos d’altres tipologies que contenen recomanacions relatives a l’ús ètic de la IA. 

2. Identificació i mitigació de biaixos

Article

Pregunta model PIO

Protecció de la privacitat

Article

Pregunta model PIO

Governança de dades

Article

Pregunta model PIO

Desenvolupament sostenible

Article

Pregunta model PIO

Catàleg d'exemples

Contingut recomanat per a la redacció de clàusules de contractes relatius a sistemes d’IA.

Veure catàleg d'exemples