A qui va dirigit

La resposta és senzilla: a totes les organitzacions públiques o privades que tinguin un interès en el disseny, desenvolupament o desplegament de tecnologies d’IA, i a totes les persones que estiguin utilitzant, comprant o siguin destinatàries d’aquestes tecnologies i plantegin preguntes com: Quins són els riscos i beneficis d’aquestes tecnologies? Qui es veu afectat per elles i com? De quina manera es pot millorar el benestar de les persones amb aquestes tecnologies? Creiem que aquestes i altres preguntes són prou rellevants per interpel·lar a totes les organitzacions que formen part de qualsevol procés innovador: universitats i centres de recerca, administració pública, teixit empresarial, i ciutadania.