Model d’autoavaluació PIO

Presentem el model d'autoavaluació PIO (Principis, Indicadors i Observables) per avançar en l’avaluació ètica de dades i sistemes d'intel·ligència artificial a través d'un formulari de verificació o checklist

Més informació sobre l'OEIAC