Model d’autoavaluació PIO

Presentem el model d'autoavaluació PIO (Principis, Indicadors i Observables) per avançar en l’avaluació ètica de dades i sistemes d'intel·ligència artificial a través d'un formulari de verificació o checklist

Iniciar Formulari

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Avaluem

Avaluem

Proporcionem una eina per la pròpia autoavaluació organitzativa en l’ús ètic de dades i sistemes d’IA

Revisem

Revisem

Portem a terme una revisió quantitativa i qualitativa de les respostes i generem una insígnia sobre els usos ètics de les dades i sistemes d’IA

Aconsellem

Aconsellem

T’oferim la possibilitat de rebre feedback personalitzat després de realitzar el procés d’autoavalució

Objectius del model PIO

Sensibilitzar als diferents agents de la quàdruple hèlix que utilitzen dades i sistemes d'intel·ligència artificial, sobre la importància d’adoptar principis ètics fonamentals per minimitzar riscos coneguts i desconeguts i maximitzar oportunitats.

Identificar accions adequades o inadequades a través d’una proposta d’autoavaluació basada en principis, indicadors i observables per valoritzar, recomanar i avançar en l’ús ètic de dades i sistemes d’intel·ligència artificial.

Amb el suport de

L’OEIAC és una peça clau de l’Estratègia, CATALONIA.AI juntament amb: